Make your own free website on Tripod.com

Địa Lư Biển Đông
Home ] [ Tham-Luận Biển Đông ] Hải-đồ DângGiặc ] Bản-Đồ Bắc TrườngSa ] BảnĐồ MalaysiaViệtNam ] BảnĐồ DiSản VNCH ] vac-norcal_execsum050309.pdf ] HướngVề ĐấtNước 30-4 ] RVN-CDWR-Main Body.pdf ] Bản-Đồ Nước Triệu km2 ] CôngƯớc LuậtBiển1982 Tiếng Việt ] Hăy Đăng-kư Thềm Lục-Địa ] CảnhGiác HàNội ] Công Hàm Bán Nước ] Nước Việt H́nh Chữ S ] Chương1-6 ] Chương7-11 ] Chương12-15 ] Chương16 Kết luận ] UNCLOS ] TiểuSử TácGiả ]

 

Tham-luận Chủ-Quyền Biển Đông

Triệu Cây-số Vuông hay một Vùng Biển nào Nhỏ hơn? 

Vũ-Hữu-San

Hiện-trạng Biển Đông - Hiển-nhiên & Xác-định

- Một bên Hoa-Kỳ lo bảo-vệ quyền-lợi của ḿnh trên thế giới, một bên Trung-Cộng có nhu cầu tài-nguyên và bành trướng thế lực.

- Khối ASEAN không đồng ḷng, không có ảnh-hưởng ǵ với Trung-Cộng, lại c̣n bị chính Trung-Cộng lèo lái.

- Thực-lực của Hà-Nội yếu ớt, không tự-chủ. Muốn dựa-dẫm nước ngoài, đang ṃ mẫm nhưng chưa làm được.

- Những ngày không-khí sôi-sục ngọn lửa chiến-tranh vừa trôi qua trên Biển-Đông.

- Trung-Cộng an-tâm, bắt đầu kế-hoạch phát-triển Hoàng-Sa, tự tin kêu gọi VN hợp-tác khai-thác Biển Đông.

- Tàu vẫn cứ tiếp tục hà hiếp dân chúng nước nhỏ, bắt bớ, giết chóc ngư dân Việt Nam. Đại sứ Tôn Quốc Tường của chúng rất trịch thượng. Tường hùng-hồn lên giọng như người “cha” dạy bảo đe nẹt đứa “con” Việt-Cộng:"hợp tác sẽ phát triển, đấu tranh sẽ thất bại”.

Các khuynh-hướng này cho thấy không thể đảo ngược.

Hà-Nội đă lùi bước lớn khi vẽ Hải-đồ nộp LHQ.[1]

Thời này có lẽ là thời-kỳ độc nhất trong lịch-sử Việt-Nam, những tên bán nước lại có thể bỏ tù dễ-dàng những người yêu nước. Dân-chúng Việt-Nam đừng bao giờ nghe chúng nói, hăy nh́n những ǵ chúng làm.

            Nếu xem Hải-đồ do Hà-Nội vẽ để nộp LHQ, chúng ta sẽ thấy:

- 3/4 biển Hoàng-Sa nằm trong hải-phận Trung-Cộng (hải-đồ ghi VN chỉ c̣n có một đảo độc-nhất là Tri-Tôn trong nhóm 30 đảo).

- 4/5 biển Trường-Sa không c̣n nằm trong hải-phận Việt-Nam. Hầu hết vùng biển này thuộc về Malaysia & Phi-Luật-Tân & một phần hải-phận quốc-tế. (hải-đồ ghi VN chỉ c̣n đảo Trường-Sa lớn & 2 đảo ch́m -xây với hải-đăng độc-lập- là Đá Tây và Đá Lát trong tổng-số khoảng 200 đảo nổi & ch́m).[2]

-         CHXHCN Việt-Nam đă công-khai vẽ hải-đồ, nộp chính-thức cho LHQ. Từ nay VN căi ǵ ngược lại về hải-phận cũng không được. 1 triệu km2 hải-phận không c̣n nguyên-vẹn, đă thực-tế bị cắt-giảm.

- Việt-Nam tuyên-bố sẽ t́m mọi cách để giải quyết vấn đề biển Đông và trong thời gian sắp tới, hai bên “cùng bàn bạc, đàm phán, phân định biên giới trên biển”[3]. Khi đó, Trung-Cộng sẽ dùng Bản-đồ hải-phận mà VN đă nộp LHQ để đàm-phán th́ số-phận Hoàng-Sa/ Trường-Sa coi như đă xong![4]

Trung-Cộng và Đài-Loan & Chủ-Quyền

Đài-Loan đă tồn-tại, hoàn-toàn độc-lập và thịnh-vượng được 60 năm. Chủ Quyền Đài-Loan và chủ-quyền Trung-Cộng trên Biển Đông sẽ lộ ra những nét khác biệt sâu-sắc hơn. V́ quyền-lợi hoàn-toàn riêng-rẽ, người ta sẽ không  c̣n thấy t́nh-trạng “một giọt máu đào hơn ao nước lă” như xưa nữa.  Với ư-thức được sự sống c̣n của ḿnh liên-hệ tới biển đảo, Đài-Loan trang-bị Hải-Quân rất hùng-mạnh, đến đô sau 60 năm dài đă qua mà Trung-Cộng hung-hăng như vậy, vẫn phải tránh né đụng-chạm.thực-sự và cũng không dám chiếm Kim-Môn Mă-Tổ cho dù đảo Kim Môn chỉ cách thành phố Phúc Kiến của Hoa-lục có 2km mà thôi.

 Đài-Loan vẫn chiếm giữ vững-vàng vùng biển Đặc-quyền Kinh-tế quanh các đảo. Vùng này cắt ngang vùng biển của Đại-lục. Trung-Cộng đă một lần v́ cần tăng-viện cho lực-lượng của chúng tại Hoàng-Sa tháng 1-1974, đành phải muối mặt chịu nhục-nhă xin phép với Tổng-Thống Tưởng-Giới-Thạch cho mượn đường để Tiềm Thủy-Đĩinh Nguyên-tử của chúng và cả Chiến-hạm nổi Trang-bị Hoả-tiễn được an-toàn đi ngang qua eo biển của Đài-Loan.[5]  không phải ṿng ra Thái-B́nh-Dương qua ngả quần-đảo Ryukyu.

Trong thế-giới tôn-trọng luật-lệ, Hoàng-Sa đương-nhiên thuộc Việt-Nam, không ai nghi-ngờ ǵ. Chủ-quyền vùng biển này và chủ-quyền vùng biển Pratas / Kim-Môn/ Mă-Tổ / Bành-Hồ tạo thành ṿng đai phía Đông-Nam Trung-Cộng, làm cho Trung-Cộng không có chút quyền kiểm-soát nào với hai hải-lộ chính của Biển Đông.

Tàu ngầm chiến lược của Trung-Cộng nếu muốn tranh-hùng thế-gii phải ra vùng biển sâu và rộng của Thái B́nh Dương, nhưng hiện nay chúng chưa làm sao kiểm-soát được các vùng biển nông kéo dài từ Nhật-Bản xuống hải-đảo Pratas của Đài-Loan.

Trung-Cộng dù kiên-tŕ cũng sẽ phải theo luật

            Ngày 26-11-2009, khi nói về tranh-chấp Biển Đông, ông Nazary Khalid, chuyên gia cao cấp thuộc Học viện Hàng hải Malaysia, thừa nhận là các nhà nghiên cứu đă phải chấp nhận thực tế là ''có thể cho tới khi chết họ cũng chưa thể thấy một số vụ tranh chấp có giải pháp''.

Lời Tiến-sĩ Stein Tonnesson (Giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế tại Oslo): “Trung Quốc, trong vị trí cường quốc, phải dựa vào luật pháp quốc tế và nhiều chính sách đối ngoại của Trung Quốc đã dựa trên luật pháp quốc tế... Trung Quốc và Đài-Loan cùng tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông, theo quy hoạch đường lưỡi bò, hay đường 9 điểm của họ. Đây là tuyên bố không thể chấp nhận được, và không có cơ sở nào hết theo luật pháp quốc tế. Nhưng rồi dần dần, Trung Quốc cũng sẽ phải lặng lẽ từ bỏ tuyên bố này để quay lại cơ chế.”

Bộ Quốc pḥng nước CHXHCNVN tiết-lộ về ảnh-hưởng việc “lùi bước” của họ như sau: “những nỗ lực pháp lư nhằm giải quyết sự tranh chấp này đă và đang gia tăng và Việt Nam t́m kiếm phương cách giải quyết sự xung đột này một cách ôn ḥa… Nhưng t́nh h́nh phức tạp ở biển Đông sẽ không đưa đến sự xung đột quân sự trong vùng.”[6]

Biển Việt-Nam nhỏ lại trong Tương-lai

            Tranh chấp Biển Đông sẽ kéo dài. Giải pháp không phải là không có, chỉ hiếm hoi lúc này. Ánh-sáng đă le-lói ở cuối đường hầm… Người Việt Quốc-Gia, không Cộng-Sản chúng ta tranh-đấu kiên-tŕ theo Công-pháp Quốc-tế, không sốt ruột chờ-đợi v́ thời-gian đứng về phía nào “Thượng tôn Luật-pháp”.

Chính sách Biển Đông của Trung Cộng nhiều ít ǵ cũng sẽ phải dựa trên các điều-luật quốc-tế mà họ kư vào. Dù cho có tham-vong mấy th́ đường lưỡi bò cũng sẽ phải thay-đổi và... nhất-định phải nhỏ lại.

Trung Cộng, ví như con tầm ăn dâu, cần thời-gian tiêu-hoá tấm Bản-đồ Hà-Nội nộp LHQ, rồi sẽ kiếm lá dâu khác ăn tiếp.

Ngư-dân Việt-Nam, không có sự bảo-vệ của chính-quyền, tiếp-tục chịu thiệt-hại. Ngư-trường Việt-Nam đương-nhiên bị thu-hẹp.[7]

Hoa Kỳ tiếp-tục bảo vệ quyền tự-do đi lại trên hải-lộ quốc-tế tại Biển-Đông. Tiếp tay nhiều ít sẽ là những quốc-gia có nhu-cầu thông-thương qua lại vùng biển này.[8]

Trừ khi có sự thay-đổi thật lớn  trong chiều-hướng quan-hệ Việt-Mỹ, b́nh-thường mối quan hệ của Mỹ đối với Trung Cộng bao giờ cũng quan trọng, to lớn hơn mối quan hệ chiến lược với Việt Nam rất nhiều.[9]

Thế-hệ con cháu chúng ta có thể rất đau buồn khi thấy: từ 1 triệu km2, hải-phận Việt-Nam giảm đi tối-thiểu 1/3, chỉ c̣n lại chưa tới 700.000 km2. Tội-lỗi mất "nước" gây ra do Đảng CSVN.[10]

 

Hoàng-Sa & Trường-Sa thuộc Việt-Nam. Hải-phận Việt-Nam (lănh-hải, vùng đánh cá, khu-vực đặc-quyền kinh-tế, thềm lục-địa) phải bao-trùm hai quần-đảo này. B́nh-thường người Việt-Nam ai cũng hiểu như vậy, nhưng Đảng Cộng-Sản XHCN lại không nghĩ như vậy v́ t́nh “hữu-nghị Việt-Trung, Hồ-Chí-Minh Mao-Trạch-Đông”.. Khi thật cần đóng kịch th́ Hà-Nội sẽ ra vẻ phản-đối xuông cho xong!


 


[1] "Ngày 7/5/2009, CHXHCN Việt Nam đă tŕnh Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc Báo cáo quốc gia xác định Ranh giới thềm lục địa nằm ngoài phạm vi 200 hải lư tính từ đường cơ sở của Việt Nam. Trước đó, ngày 6/5/2009, Việt Nam và Malaysia cũng đă phối hợp tŕnh Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hiệp Quốc Báo cáo chung về khu vực thềm lục địa kéo dài liên quan đến hai nước.

[2] Hiện Việt Nam đóng giữ 21 đảo gồm có: 9 đảo nổi là: An Bang (Amboyna Cay) , Phan Vinh (Pearson Reef) , Trường Sa (Trường Sa Lớn, Spratly Island) , Trường Sa Đông (Đá Giữa, Central London Reef), Sinh Tồn (Sin Cowe Island) , Sinh Tồn Đông (Đá Nhám, Đá Grisan, Đá Đờ Ri San, Sin Cowe East Island, Grierson Reef) , Song Tử Tây (Southwest Cay) , Nam Yết (Namyit Island) , Sơn Ca (Sand Cay). 12 đảo ch́m là: Đá Nam (South Reef) , Đá Lớn (Great Discovery Reef) , Thuyền Chài (Barque Canada Reef) , Cô Lin (Collins Reef/Johnson North Reef) , Len Đao (Lansdowne Reef) , Tiên Nữ (Pigeon Reef/Tennent Reef) , Núi Le (Cornwallis South Reef) , Tốc Tan (Alison Reef) , Đá Tây (West London Reef) , Đá Đông (East London Reef), Đá Lát (Ladd Reef) , Đá Thị (Núi Thị, Petley Reef).

[3] Báo Tuổi Trẻ trích dẫn lời đại tướng Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân cho biết trong thời gian sắp tới, hai bên “cùng bàn bạc, đàm phán, phân định biên giới trên biển”. RFA 22.12.2009

[4] A á ! Nhân dân ta ca muôn năm!
Hồ Chí Minh - Mao Trạch Đông!” (bài Ca của Đỗ-Nhuận).

[5] http://news.xinhuanet.com/mil/2009-09/08/content_12014444_7.htm.

[6] Thứ trưởng Bộ Quốc pḥng nước CHXHCNVN, Trung-Tướng Nguyễn Chí Vịnh. Công-bố Sách Trắng ngày 8-12-2009.

[7] Người Việt-Nam vốn anh-hùng, ngư-dân nói muốn tự-vệ th́ Hà-Nội cấp súng cho. Khi đưa súng ra, chẳng mấy chủ thuyền dám nhận. Ngư-thuyền nào nhận súng, Trung-Cộng bắn chết ráng chịu. Rồi dần dần sẽ chẳng c̣n ai ra đánh cá Hoàng-Sa/Trường-Sa nữa. Thế là Nhà Nước chu-toàn nghĩa vụ “16 chữ vàng” với Cộng-đảng đàn anh của họ.

[8] Tuy Hoa Kỳ chưa kư thi-hành UNCLOS, nhưng Hoa-Kỳ nói họ tôn-trọng Điều 58 của UNCLOS. Điều đó  nói rằng: trong vùng Đặc-Quyền Kinh-Tế các nước có quyền tự-do hàng-hải, hàng-không, quyền tự-do đặt dây cáp ngầm như được quy-định tại điều 87 dành cho biển Quôc-Tế.

[9] Ư-kiến của Giáo-sư Nguyễn-Mạnh-Hùng, giảng dạy môn chính trị học tại trường đại học George Mason tại Virginia. Việt Long, phóng viên RFA 2010-01-08.

[10] Việt-Nam hy-vọng tới năm 2030 sẽ có khoảng 50% GDP đến từ biển. Nếu biển bị hẹp lại, ảnh-hưởng kinh-tế thật tai-hại.

*

*  *

Chủ-quyền Biển Đông được tŕnh-bày qua các tấm bản-đồ tham-luận sau đây:

 

 

- Hải-phân ĐQKT của Trung-Cộng rất nhỏ hẹp, không có chút quyền nào với hai hải-lộ chính của Biển Đông.

- Thật là “Thiên Bất Dung Gian” Trung-Cộng chưa đào được mỏ dầu nào đáng kể. Hiện nay, quân xâm-lược lo ngại nhất là về nguồn cá tại Biển Đông. Ngư-trường Trung-Cộng bị thu nhỏ lại khủng-khiếp nếu không sở-hữu “lưỡi Ḅ – 9 gạch”.

 

 

Sách giáo-khoa Việt-Cộng & tài-liệu căn-bản của Đảng Cộng-Sản: Việt-Nam sở-hữu 1 triệu km2 biển.

 

Đài-Loan rất hùng-cường, giữ vững chủ-quyền hải-phận. Trung-Cộng không dám xâm-phạm Vùng Đặc-Quyền Kinh-Tế Eo biển của Đảo-Quốc này. Đây là một tấm gương mà Việt-Nam cần học-hỏi.

 

Đường ranh Thềm Lục-địa Việt-Nam nộp LHQ nằm phía bên trong hai quần-đảo Hoàng-Sa & Trường-Sa.

Ngày 7/5/2009, Trung-Cộng vẫn phản-đối và yêu-cầu Liên-Hiệp-Quốc bác-bỏ bản đăng-kư này. 

 

Hoa Kỳ & các quốc-gia có nhu-cầu thông-thương tiếp-tục lo bảo vệ hải-lộ quốc-tế tại Biển-Đông. Tuy vậy tuỳ theo thái-độ, chủ-quyền Việt-Nam trên Vùng ĐQKT & Thềm Lục-địa vẫn hoàn-toàn do Hà-Nội lo-liệu & đối-phó trực-tiếp với Trung-Cộng...


 

Bản-đồ Phụ-chú: Hải-lộ QuôcTế vùng Biển Nam-Á

 

Tổng-quát các Hải-lộ Quốc-tế từ Trung-Đông qua vùng Đông-Á

 

Đây có đúng là một tia ánh-sáng le-lói cuối đường hầm Biển Đông chăng?

Khi nào th́ có mỏ dầu khí Việt-Nam tại lô 117...

Exxon Mobil muốn khai thác dầu khí tại biển VN
TT - Sáng 17-12 tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Công ty thăm ḍ và khai thác dầu khí Exxon Mobil (Mỹ) đă có buổi làm việc với chính quyền tỉnh Quảng Nam về công tác triển khai chuẩn bị khoan thăm ḍ ngoài khơi khu vực biển miền Trung.
Ông Lê Minh Ánh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết Exxon Mobil đang quan tâm đến việc thăm ḍ và khai thác dầu khí tại các lô 117, 118, 119 ngoài khơi của tỉnh Quảng Ngăi, Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Đây là cuộc gặp gỡ bước đầu để triển khai việc khảo sát khí nông, khảo sát địa bàn nghiên cứu địa lư và lấy mẫu, làm báo cáo về đánh giá môi trường trước khi khoan giếng. PetroVietnam và các công ty thành viên là đối tác chính của Exxon Mobil trong đợt thăm ḍ này.
Báo Tuổi Trẻ